Środki ochrony nabywców w umowie deweloperskiej

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zadzwoń

W artykule wyjaśniamy, jakie są środki ochrony nabywców w umowie deweloperskiej.

Środki ochrony nabywców w umowie deweloperskiej

Ustawa deweloperska z 2012 roku wprowadziła wiele regulacji, mających służyć zabezpieczeniu interesu kupujących, w tym również, zgodnie z artykułem 4 wspomnianej ustawy, tak zwane środki ochrony nabywców, których brak w umowie deweloperskiej jest jednoznaczny z naruszeniem ustawowych postanowień.

Jakie środki ochrony nabywców w umowie deweloperskiej

Deweloper jest zobowiązany ustawą deweloperską do zagwarantowania w umowie deweloperskiej przynajmniej jednego z niżej wymienionych środków ochrony:

  • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją bankową;
  • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową.

Takie zabezpieczenie służy ochronie interesu nabywcy poprzez zapewnienie, iż środki przez niego wpłacane nie trafią bezpośrednio na rachunek dewelopera, jak miało to miejsce przed 2012 rokiem, a na rachunek powierniczy.

Rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Rachunki, na których gromadzone są środki pieniężne, wpłacane przez kupujących, są rachunkami powierniczymi w rozumieniu ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.. Różnią się one od siebie sposobem wypłaty zgromadzonych wpłat. W przypadku najczęściej stosowanego rachunku powierniczego otwartego wypłata środków uzależniona jest od postępu prac, realizowanych zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, który weryfikowany jest każdorazowo przez przedstawiciela banku, prowadzącego rachunek. Natomiast środki z rachunku powierniczego zamkniętego mogą zostać wypłacone dopiero po zawarciu przez strony umowy przeniesienia własności w formie jednorazowej wypłaty.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa

Na mocy gwarancji, o których mówi ustawa deweloperska, jeżeli deweloper zapewni nabywcom taki środek ochrony, w przypadku gdyby doszło do upadłości dewelopera lub gdyby ten nie przeniósł na kupującego prawa własności w terminie, określonym w umowie deweloperskiej (co skutkowałoby odstąpieniem nabywcy od umowy), wówczas kupującemu przysługuje odszkodowanie wypłacane przez bank lub ubezpieczyciela.

Sprawdzenie zapisów umownych z prawnikiem

Dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika w zakresie weryfikacji postanowień umowy deweloperskiej. Pomimo iż umowa jest szczegółowo regulowana w ustawie deweloperskiej, to nadal może zdarzyć się, że będzie zawierać zapisy niekorzystne dla nabywcy. Dlatego tak duże znaczenie ma szczegółowe sprawdzenie projektu umowy i renegocjowanie postanowień, które nie są do końca zgodne z interesem kupującego.

Sabina Pietrus

|

Specjalizuje się w prawie nieruchomości

2021-08-11 (aktualizacja: 2022-03-14)

#rynekpierwotny

Oceń artykuł:

Środki ochrony nabywców w umowie deweloperskiej | zadzwoń 795 465 912
Średnia 5/5 na podstawie 46 opinii.

Zobacz podobne: